agosto 29, 2012

Cecília Meireles

"Aprendi com a primavera a deixar-me cortar 
e voltar sempre inteira."

Cecília Meireles